Có 1 kết quả:

yǒng jiǔ hé píng

1/1

yǒng jiǔ hé píng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lasting peace
(2) enduring peace