Có 1 kết quả:

yǒng jiǔ cí tiě

1/1

Từ điển Trung-Anh

a permanent magnet