Có 1 kết quả:

Yǒng xīng xiàn ㄧㄨㄥˇ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yongxing county in Chenzhou 郴州[Chen1 zhou1], Hunan