Có 1 kết quả:

Yǒng jí

1/1

Yǒng jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yongji county in Jilin prefecture 吉林, Jilin province