Có 1 kết quả:

Yǒng jí xiàn ㄧㄨㄥˇ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yongji county in Jilin prefecture 吉林, Jilin province