Có 1 kết quả:

Yǒng jí xiàn

1/1

Yǒng jí xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yongji county in Jilin prefecture 吉林, Jilin province