Có 1 kết quả:

Yǒng hé xiàn

1/1

Yǒng hé xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yonghe county in Linfen 臨汾|临汾[Lin2 fen2], Shanxi