Có 1 kết quả:

Yǒng shàn

1/1

Yǒng shàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yongshan county in Zhaotong 昭通[Zhao1 tong1], Yunnan