Có 1 kết quả:

Yǒng níng

1/1

Yǒng níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yongning county in Yinchuan 銀川|银川[Yin2 chuan1], Ningxia