Có 1 kết quả:

Yǒng níng xiàn ㄧㄨㄥˇ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yongning county in Yinchuan 銀川|银川[Yin2 chuan1], Ningxia