Có 1 kết quả:

Yǒng dìng xiàn ㄧㄨㄥˇ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yongding county in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian