Có 1 kết quả:

Yǒng dé xiàn

1/1

Yǒng dé xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yongde county in Lincang 臨滄|临沧[Lin2 cang1], Yunnan