Có 1 kết quả:

Yǒng chāng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yongchang county in Jinchang 金昌[Jin1 chang1], Gansu