Có 1 kết quả:

Yǒng qīng xiàn ㄧㄨㄥˇ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yongqing county in Langfang 廊坊[Lang2 fang2], Hebei