Có 1 kết quả:

Yǒng dēng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yongdeng county in Lanzhou 蘭州|兰州[Lan2 zhou1], Gansu