Có 1 kết quả:

Yǒng fú xiàn

1/1

Yǒng fú xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yongfu county in Guilin 桂林[Gui4 lin2], Guangxi