Có 1 kết quả:

Yǒng fēng

1/1

Yǒng fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yongfeng county in Ji'an 吉安, Jiangxi

Một số bài thơ có sử dụng