Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+6C3C
Tổng nét: 6
Bộ: shǔi 水 (+2 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フノ丶ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old variant of 溺[ni4]