Có 1 kết quả:

tǔn tāng

1/1

tǔn tāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to prepare a soup