Có 1 kết quả:

qiú jiù ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to cry for help