Có 1 kết quả:

qiú jiào ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to ask for advice
(2) seeking instruction