Có 1 kết quả:

Hàn tái

1/1

Hàn tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hantai District of Hanzhong City 漢中市|汉中市[Han4 zhong1 Shi4], Shaanxi