Có 1 kết quả:

hàn bǎo bāo

1/1

hàn bǎo bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hamburger (loanword)