Có 1 kết quả:

Hàn shòu

1/1

Hàn shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hanshou county in Changde 常德[Chang2 de2], Hunan