Có 1 kết quả:

Hàn jiǎn

1/1

Hàn jiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bamboo slip used for record keeping during the Han Dynasty