Có 1 kết quả:

Hàn yīn

1/1

Hàn yīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hanyin County in Ankang 安康[An1 kang1], Shaanxi