Có 1 kết quả:

hàn zhū zi

1/1

hàn zhū zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

beads of sweat