Có 1 kết quả:

Rǔ nán xiàn

1/1

Rǔ nán xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ru'nan county in Zhumadian 駐馬店|驻马店[Zhu4 ma3 dian4], Henan