Có 1 kết quả:

Rǔ yáng xiàn

1/1

Rǔ yáng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ruyang county in Luoyang 洛陽|洛阳, Henan