Có 2 kết quả:

Jiāng ㄐㄧㄤjiāng ㄐㄧㄤ
Âm Pinyin: Jiāng ㄐㄧㄤ, jiāng ㄐㄧㄤ
Tổng nét: 6
Bộ: shǔi 水 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一一丨一
Thương Hiệt: EM (水一)
Unicode: U+6C5F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: giang
Âm Nôm: giang, gianh, giăng, nhăng
Âm Nhật (onyomi): コウ (kō)
Âm Nhật (kunyomi): え (e)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: gong1

Tự hình 4

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

Jiāng ㄐㄧㄤ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname Jiang

Từ ghép 149

Āī Jiāng nán fù 哀江南賦Āī Jiāng nán fù 哀江南赋Chāng Jiāng 昌江Cháng Jiāng 長江Cháng Jiāng 长江Cháng Jiāng hòu làng cuī qián làng 長江後浪催前浪Cháng Jiāng hòu làng cuī qián làng 长江后浪催前浪Cháng Jiāng hòu làng tuī qián làng 長江後浪推前浪Cháng Jiāng hòu làng tuī qián làng 长江后浪推前浪Cháng Jiāng Sān jiǎo zhōu 長江三角洲Cháng Jiāng Sān jiǎo zhōu 长江三角洲Cháng Jiāng Sān xiá 長江三峽Cháng Jiāng Sān xiá 长江三峡Gàn Jiāng 贛江Gàn Jiāng 赣江Jiāng ān 江安Jiāng ān xiàn 江安县Jiāng ān xiàn 江安縣Jiāng àn 江岸Jiāng àn qū 江岸区Jiāng àn qū 江岸區Jiāng běi 江北Jiāng běi qū 江北区Jiāng běi qū 江北區Jiāng chéng Hā ní zú Yí zú Zì zhì xiàn 江城哈尼族彝族自治县Jiāng chéng Hā ní zú Yí zú Zì zhì xiàn 江城哈尼族彞族自治縣Jiāng chéng qū 江城区Jiāng chéng qū 江城區Jiāng chéng xiàn 江城县Jiāng chéng xiàn 江城縣Jiāng chuān 江川Jiāng chuān xiàn 江川县Jiāng chuān xiàn 江川縣Jiāng dá 江达Jiāng dá 江達Jiāng dá xiàn 江达县Jiāng dá xiàn 江達縣Jiāng dōng 江东Jiāng dōng 江東Jiāng dōng qū 江东区Jiāng dōng qū 江東區Jiāng dū 江都Jiāng dū shì 江都市Jiāng gān 江乾Jiāng gān 江干Jiāng gān qū 江乾區Jiāng gān qū 江干区Jiāng hǎi 江海Jiāng hǎi qū 江海区Jiāng hǎi qū 江海區Jiāng hàn 江汉Jiāng hàn 江漢Jiāng hàn qū 江汉区Jiāng hàn qū 江漢區Jiāng Hé 江河Jiāng hú 江湖Jiāng hú yī shēng 江湖医生Jiāng hú yī shēng 江湖醫生Jiāng hù 江戶Jiāng hù 江户Jiāng huá xiàn 江华县Jiāng huá xiàn 江華縣Jiāng huá Yáo zú Zì zhì xiàn 江华瑶族自治县Jiāng huá Yáo zú Zì zhì xiàn 江華瑤族自治縣Jiāng Huái guān huà 江淮官話Jiāng Huái guān huà 江淮官话Jiāng jīn 江津Jiāng jīn qū 江津区Jiāng jīn qū 江津區Jiāng kǒu 江口Jiāng kǒu xiàn 江口县Jiāng kǒu xiàn 江口縣Jiāng láng cái jìn 江郎才尽Jiāng láng cái jìn 江郎才盡Jiāng líng 江陵Jiāng líng xiàn 江陵县Jiāng líng xiàn 江陵縣Jiāng mén 江門Jiāng mén 江门Jiāng mén shì 江門市Jiāng mén shì 江门市Jiāng nán 江南Jiāng nán Dà xué 江南大学Jiāng nán Dà xué 江南大學Jiāng nán Qū 江南区Jiāng nán Qū 江南區Jiāng nán shěng 江南省Jiāng nán shuǐ xiāng 江南水乡Jiāng nán shuǐ xiāng 江南水鄉Jiāng nán sì dà cái zǐ 江南四大才子Jiāng níng 江宁Jiāng níng 江寧Jiāng níng qū 江宁区Jiāng níng qū 江寧區Jiāng Píng 江平Jiāng pǔ 江浦Jiāng pǔ xiàn 江浦县Jiāng pǔ xiàn 江浦縣Jiāng Qīng 江青Jiāng shān 江山Jiāng shān shì 江山市Jiāng sū 江苏Jiāng sū 江蘇Jiāng sū Shěng 江苏省Jiāng sū Shěng 江蘇省Jiāng xī 江西Jiāng xī Shěng 江西省Jiāng xià 江夏Jiāng xià qū 江夏区Jiāng xià qū 江夏區Jiāng yáng qū 江阳区Jiāng yáng qū 江陽區Jiāng yīn 江阴Jiāng yīn 江陰Jiāng yīn shì 江阴市Jiāng yīn shì 江陰市Jiāng yǒng 江永Jiāng yǒng xiàn 江永县Jiāng yǒng xiàn 江永縣Jiāng yóu 江油Jiāng yóu shì 江油市Jiāng yuán 江源Jiāng yuán dào 江原道Jiāng yuán qū 江源区Jiāng yuán qū 江源區Jiāng Zé mín 江泽民Jiāng Zé mín 江澤民Jiāng Zhè 江浙Jiāng zhōu 江州Jiāng zhōu qū 江州区Jiāng zhōu qū 江州區Jiāng zī 江孜Jiāng zī dì qū 江孜地区Jiāng zī dì qū 江孜地區Jiāng zī xiàn 江孜县Jiāng zī xiàn 江孜縣Jiāng zī zhèn 江孜鎮Jiāng zī zhèn 江孜镇Lán cāng Jiāng 澜沧江Lán cāng Jiāng 瀾滄江Qián táng Jiāng 錢塘江Qián táng Jiāng 钱塘江Sòng Jiāng 宋江Tóng jiā Jiāng 佟佳江Yā lù Jiāng 鴨綠江Yā lù Jiāng 鸭绿江Yè Jiāng chuān 叶江川Yè Jiāng chuān 葉江川Yī luò wǎ dǐ Jiāng 伊洛瓦底江

jiāng ㄐㄧㄤ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sông lớn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sông lớn, sông cái. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Tiền diện kháo giang hữu na Tì bà đình tửu quán, thị Đường triều Bạch Lạc Thiên cổ tích” 前面靠江有那琵琶亭酒館, 是唐朝白樂天古跡 (Đệ tam thập bát hồi) Mặt trước trông ra sông có quán rượu Tì bà đình, đó là cổ tích của Bạch Cư Dị đời nhà Đường.
2. (Danh) “Trường Giang” 長江 nói tắt.
3. (Danh) Tỉnh “Giang Tô” 江蘇 nói tắt.
4. (Danh) Tên nước. Thời Xuân Thu bị nước Sở tiêu diệt, nay thuộc tỉnh “Hà Nam” 河南, Trung Quốc.
5. (Danh) Họ “Giang”.

Từ điển Thiều Chửu

① Sông Giang.
② Sông lớn, sông cái.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Sông lớn: 九龍江 Sông Cửu Long;
② [Jiang] Trường Giang: 江南 Miền nam sông Trường Giang; 江北 Miền bắc sông Trường Giang; 江淮 Sông Trường Giang và sông Hoài; 孫權據有江東 Tôn Quyền chiếm cứ phía đông Trường Giang (Tam quốc chí);
③ [Jiang] Nước Giang (tên một nước thời cổ, thuộc huyện Chính Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày nay);
④ [Jiang] Tỉnh Giang Tô (gọi tắt);
⑤ [Jiang] (Họ) Giang.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sông lớn — Tên tắt của sông Trường giang.

Từ điển Trung-Anh

(1) river
(2) CL:條|条[tiao2],道[dao4]

Từ ghép 477

Bā dào jiāng 八道江Bā dào jiāng qū 八道江区Bā dào jiāng qū 八道江區Bái shuǐ jiāng Zì rán Bǎo hù qū 白水江自然保护区Bái shuǐ jiāng Zì rán Bǎo hù qū 白水江自然保護區bàn bì jiāng shān 半壁江山Běi jiāng 北江bīn jiāng 滨江bīn jiāng 濱江Bīn jiāng qū 滨江区Bīn jiāng qū 濱江區Bō jiāng zuò 波江座Chāng jiāng 昌江Chāng jiāng Lí zú Zì zhì xiàn 昌江黎族自治县Chāng jiāng Lí zú Zì zhì xiàn 昌江黎族自治縣Chāng jiāng qū 昌江区Chāng jiāng qū 昌江區Chāng jiāng xiàn 昌江县Chāng jiāng xiàn 昌江縣Cháng jiāng liú yù 長江流域Cháng jiāng liú yù 长江流域Cháng jiāng sān jiǎo zhōu jīng jì qū 長江三角洲經濟區Cháng jiāng sān jiǎo zhōu jīng jì qū 长江三角洲经济区Chéng jiāng 澄江Chéng jiāng xiàn 澄江县Chéng jiāng xiàn 澄江縣chóng chū jiāng hú 重出江湖chóng xiàn jiāng hú 重现江湖chóng xiàn jiāng hú 重現江湖chuán dào jiāng xīn , bǔ lòu chí 船到江心,补漏迟chuán dào jiāng xīn , bǔ lòu chí 船到江心,補漏遲chuǎng dàng jiāng hú 闖蕩江湖chuǎng dàng jiāng hú 闯荡江湖Chūn jiāng huā yuè yè 春江花月夜chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī 春江水暖鴨先知chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī 春江水暖鸭先知Cí jiāng dào 慈江道Cóng jiāng 从江Cóng jiāng 從江Cóng jiāng xiàn 从江县Cóng jiāng xiàn 從江縣Dà jiāng Jiàn sān láng 大江健三郎Dà jiāng nán běi 大江南北Dān jiāng kǒu 丹江口Dān jiāng kǒu shì 丹江口市dǎo hǎi fān jiāng 倒海翻江Dé jiāng 德江Dé jiāng xiàn 德江县Dé jiāng xiàn 德江縣Diàn jiāng 垫江Diàn jiāng 墊江Diàn jiāng xiàn 垫江县Diàn jiāng xiàn 墊江縣Dōng jiāng 东江Dōng jiāng 東江Dòu mǎn jiāng 豆满江Dòu mǎn jiāng 豆滿江Dū jiāng yàn 都江堰Dū jiāng yàn shì 都江堰市Dú lóng jiāng 独龙江Dú lóng jiāng 獨龍江Èr dào jiāng 二道江Èr dào jiāng qū 二道江区Èr dào jiāng qū 二道江區fān jiāng dǎo hǎi 翻江倒海fàn zhū jiāng sān jiǎo 泛珠江三角Fù chūn jiāng 富春江Gōng bù jiāng dá 工布江达Gōng bù jiāng dá 工布江達Gōng bù jiāng dá xiàn 工布江达县Gōng bù jiāng dá xiàn 工布江達縣Hán jiāng 涵江Hán jiāng 邗江Hán jiāng 韓江Hán jiāng 韩江Hán jiāng qū 涵江区Hán jiāng qū 涵江區Hán jiāng qū 邗江区Hán jiāng qū 邗江區Hàn jiāng 汉江Hàn jiāng 漢江Háo jiāng 濠江Háo jiāng qū 濠江区Háo jiāng qū 濠江區Hé jiāng 合江Hé jiāng xiàn 合江县Hé jiāng xiàn 合江縣Hēi lóng jiāng 黑龍江Hēi lóng jiāng 黑龙江Hēi lóng jiāng Hé 黑龍江河Hēi lóng jiāng Hé 黑龙江河Hēi lóng jiāng Shěng 黑龍江省Hēi lóng jiāng Shěng 黑龙江省Hóng jiāng 洪江Hóng jiāng qū 洪江区Hóng jiāng qū 洪江區Hóng jiāng shì 洪江市Hù jiāng 沪江Hù jiāng 滬江Huán jiāng 环江Huán jiāng 環江Huán jiāng Máo nán zú Zì zhì xiàn 环江毛南族自治县Huán jiāng Máo nán zú Zì zhì xiàn 環江毛南族自治縣Huán jiāng xiàn 环江县Huán jiāng xiàn 環江縣Huáng pǔ jiāng 黃浦江Huáng pǔ jiāng 黄浦江Jiā jiāng 夹江Jiā jiāng 夾江Jiā jiāng xiàn 夹江县Jiā jiāng xiàn 夾江縣Jiā líng jiāng 嘉陵江Jiàn sān jiāng 建三江jiāng bā diǎn 江八点jiāng bā diǎn 江八點jiāng biān 江边jiāng biān 江邊jiāng hé 江河jiāng hé hú hǎi 江河湖海jiāng hé rì xià 江河日下jiāng hú 江湖jiāng hú piàn zi 江湖騙子jiāng hú piàn zi 江湖骗子jiāng hú yī diǎn jué 江湖一点诀jiāng hú yī diǎn jué 江湖一點訣jiāng hú yì rén 江湖艺人jiāng hú yì rén 江湖藝人jiāng lí 江蓠jiāng lí 江蘺jiāng liú 江流jiāng lún 江輪jiāng lún 江轮jiāng mǐ 江米jiāng mǐ jiǔ 江米酒jiāng miàn 江面jiāng miàn 江靣jiāng pàn 江畔jiāng shān 江山jiāng shān yì gǎi , běn xìng nán yí 江山易改,本性难移jiāng shān yì gǎi , běn xìng nán yí 江山易改,本性難移jiāng shān yì gǎi bǐng xìng nán yí 江山易改禀性难移jiāng shān yì gǎi bǐng xìng nán yí 江山易改稟性難移jiāng shuǐ 江水jiāng sū 江苏jiāng sū 江蘇jiāng tún 江豚jiāng xī 江西jiāng yuán 江源jiāng zhū 江猪jiāng zhū 江豬jiāng zhuó zhī xǐ 江酌之喜Jiāo jiāng 椒江Jiāo jiāng qū 椒江区Jiāo jiāng qū 椒江區Jīn chéng jiāng 金城江Jīn chéng jiāng qū 金城江区Jīn chéng jiāng qū 金城江區Jīn shā jiāng 金沙江Jǐn jiāng 錦江Jǐn jiāng 锦江Jǐn jiāng qū 錦江區Jǐn jiāng qū 锦江区Jìn jiāng 晉江Jìn jiāng 晋江Jìn jiāng dì qū 晉江地區Jìn jiāng dì qū 晋江地区Jìn jiāng shì 晉江市Jìn jiāng shì 晋江市Jīng jiāng 荆江Jīng jiāng 荊江Jìng jiāng 靖江Jìng jiāng shì 靖江市Jiū jiāng 鳩江Jiū jiāng 鸠江Jiū jiāng qū 鳩江區Jiū jiāng qū 鸠江区Jiǔ jiāng 九江Jiǔ jiāng dì qū 九江地区Jiǔ jiāng dì qū 九江地區Jiǔ jiāng shì 九江市Jiǔ jiāng xiàn 九江县Jiǔ jiāng xiàn 九江縣Kāi jiāng 开江Kāi jiāng 開江Kāi jiāng xiàn 开江县Kāi jiāng xiàn 開江縣làng jì jiāng hú 浪跡江湖làng jì jiāng hú 浪迹江湖lǎo jiāng hú 老江湖Lěng shuǐ jiāng 冷水江Lěng shuǐ jiāng shì 冷水江市Lí jiāng 漓江Lí jiāng 灕江Lǐ Chéng jiāng 李成江Lì jiāng 丽江Lì jiāng 麗江Lì jiāng dì qū 丽江地区Lì jiāng dì qū 麗江地區Lì jiāng gǔ chéng 丽江古城Lì jiāng gǔ chéng 麗江古城Lì jiāng Nà xī zú Zì zhì xiàn 丽江纳西族自治县Lì jiāng Nà xī zú Zì zhì xiàn 麗江納西族自治縣Lì jiāng shì 丽江市Lì jiāng shì 麗江市Lián jiāng 廉江Lián jiāng 连江Lián jiāng 連江Lián jiāng shì 廉江市Lián jiāng xiàn 连江县Lián jiāng xiàn 連江縣Liǎng jiāng dào 两江道Liǎng jiāng dào 兩江道Lín jiāng 临江Lín jiāng 臨江Lín jiāng shì 临江市Lín jiāng shì 臨江市Liǔ jiāng 柳江Liǔ jiāng xiàn 柳江县Liǔ jiāng xiàn 柳江縣Lóng jiāng 龍江Lóng jiāng 龙江Lóng jiāng xiàn 龍江縣Lóng jiāng xiàn 龙江县Lú jiāng 庐江Lú jiāng 廬江Lú jiāng xiàn 庐江县Lú jiāng xiàn 廬江縣Luó jiāng 罗江Luó jiāng 羅江Luó jiāng xiàn 罗江县Luó jiāng xiàn 羅江縣Luò jiāng 洛江Luò jiāng qū 洛江区Luò jiāng qū 洛江區Má jiāng 麻江Má jiāng xiàn 麻江县Má jiāng xiàn 麻江縣Mǎn jiāng hóng 满江红Mǎn jiāng hóng 滿江紅Méi jiāng 梅江Méi jiāng qū 梅江区Méi jiāng qū 梅江區Mì luó jiāng 汨罗江Mì luó jiāng 汨羅江Mín jiāng 岷江Mǐn jiāng 閩江Mǐn jiāng 闽江Mò jiāng Hā ní zú Zì zhì xiàn 墨江哈尼族自治县Mò jiāng Hā ní zú Zì zhì xiàn 墨江哈尼族自治縣Mò jiāng xiàn 墨江县Mò jiāng xiàn 墨江縣Mǔ dan jiāng 牡丹江Mǔ dan jiāng dì qū 牡丹江地区Mǔ dan jiāng dì qū 牡丹江地區Mǔ dan jiāng shì 牡丹江市Nán jiāng 南江Nán jiāng xiàn 南江县Nán jiāng xiàn 南江縣Nèi jiāng 內江Nèi jiāng 内江Nèi jiāng dì qū 內江地區Nèi jiāng dì qū 内江地区Nèi jiāng shì 內江市Nèi jiāng shì 内江市Nèn jiāng 嫩江Nèn jiāng dì qū 嫩江地区Nèn jiāng dì qū 嫩江地區Nèn jiāng xiàn 嫩江县Nèn jiāng xiàn 嫩江縣ní pú sà guò jiāng , zì shēn nán bǎo 泥菩萨过江,自身难保ní pú sà guò jiāng , zì shēn nán bǎo 泥菩薩過江,自身難保Níng jiāng 宁江Níng jiāng 寧江Níng jiāng qū 宁江区Níng jiāng qū 寧江區Nù jiāng 怒江Nù jiāng Dà xiá gǔ 怒江大峡谷Nù jiāng Dà xiá gǔ 怒江大峽谷Nù jiāng Lì sù zú Zì zhì qū 怒江傈僳族自治区Nù jiāng Lì sù zú Zì zhì qū 怒江傈僳族自治區Nù jiāng Lì sù zú zì zhì zhōu 怒江傈僳族自治州Nù jiāng zhōu 怒江州pǎo jiāng hú 跑江湖Péng jiāng 蓬江Péng jiāng qū 蓬江区Péng jiāng qū 蓬江區Píng jiāng 平江Píng jiāng qū 平江区Píng jiāng qū 平江區Píng jiāng xiàn 平江县Píng jiāng xiàn 平江縣Pú jiāng 蒲江Pú jiāng xiàn 蒲江县Pú jiāng xiàn 蒲江縣Pǔ jiāng 浦江Pǔ jiāng xiàn 浦江县Pǔ jiāng xiàn 浦江縣Qí jiāng 綦江Qí jiāng xiàn 綦江县Qí jiāng xiàn 綦江縣Qián jiāng 潛江Qián jiāng 潜江Qián jiāng 黔江Qián jiāng qū 黔江区Qián jiāng qū 黔江區Qián jiāng shì 潛江市Qián jiāng shì 潜江市Qīng bái jiāng 青白江Qīng jiāng 清江qīng jiāng cài 青江菜Qǔ jiāng 曲江Qǔ jiāng qū 曲江区Qǔ jiāng qū 曲江區rén zài jiāng hú , shēn bù yóu jǐ 人在江湖,身不由己Róng jiāng 榕江Róng jiāng xiàn 榕江县Róng jiāng xiàn 榕江縣Sà ěr wēn jiāng 萨尔温江Sà ěr wēn jiāng 薩爾溫江Sān jiāng bìng liú 三江並流Sān jiāng bìng liú 三江并流Sān jiāng dòng zú Zì zhì xiàn 三江侗族自治县Sān jiāng dòng zú Zì zhì xiàn 三江侗族自治縣Sān jiāng píng yuán 三江平原Sān jiāng shēng tài lǚ yóu qū 三江生态旅游区Sān jiāng shēng tài lǚ yóu qū 三江生態旅遊區Sān jiāng yuán 三江源Shuāng jiāng lā hù zú Wǎ zú Bù lǎng zú Dǎi zú Zì zhì xiàn 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县Shuāng jiāng lā hù zú Wǎ zú Bù lǎng zú Dǎi zú Zì zhì xiàn 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣Shuāng jiāng xiàn 双江县Shuāng jiāng xiàn 雙江縣Sōng huā jiāng 松花江Sōng jiāng 松江Sōng jiāng qū 松江区Sōng jiāng qū 松江區Suí jiāng 綏江Suí jiāng 绥江Suí jiāng xiàn 綏江縣Suí jiāng xiàn 绥江县Tái jiāng 台江Tái jiāng qū 台江区Tái jiāng qū 台江區Tái jiāng xiàn 台江县Tái jiāng xiàn 台江縣Táo jiāng 桃江Táo jiāng xiàn 桃江县Táo jiāng xiàn 桃江縣Tōng jiāng 通江Tōng jiāng xiàn 通江县Tōng jiāng xiàn 通江縣Tóng jiāng 同江Tóng jiāng shì 同江市Tú mén jiāng 图们江Tú mén jiāng 图门江Tú mén jiāng 圖們江Tú mén jiāng 圖門江Wàn lǐ Cháng jiāng 万里长江Wàn lǐ Cháng jiāng 萬里長江wàn lǐ jiāng shān 万里江山wàn lǐ jiāng shān 萬里江山Wàng jiāng 望江Wàng jiāng xiàn 望江县Wàng jiāng xiàn 望江縣Wēn jiāng 温江Wēn jiāng 溫江Wēn jiāng dì qū 温江地区Wēn jiāng dì qū 溫江地區Wēn jiāng qū 温江区Wēn jiāng qū 溫江區wén jiāng xué hǎi 文江学海wén jiāng xué hǎi 文江學海Wū sū lǐ jiāng 乌苏里江Wū sū lǐ jiāng 烏蘇里江Wú jiāng 吳江Wú jiāng 吴江Wú jiāng shì 吳江市Wú jiāng shì 吴江市Wǔ jiāng 武江Wǔ jiāng qū 武江区Wǔ jiāng qū 武江區Xī jiāng 西江Xiá jiāng 峡江Xiá jiāng 峽江Xiá jiāng xiàn 峡江县Xiá jiāng xiàn 峽江縣Xiāng jiāng 湘江Yǎ jiāng 雅江Yǎ jiāng xiàn 雅江县Yǎ jiāng xiàn 雅江縣Yǎ lóng jiāng 雅砻江Yǎ lóng jiāng 雅礱江Yǎ lǔ Zàng bù jiāng 雅魯藏布江Yǎ lǔ Zàng bù jiāng 雅鲁藏布江yán jiāng 沿江Yàn jiāng 雁江Yàn jiāng qū 雁江区Yàn jiāng qū 雁江區Yáng jiāng 阳江Yáng jiāng 陽江Yáng jiāng shì 阳江市Yáng jiāng shì 陽江市Yáng zǐ jiāng 扬子江Yáng zǐ jiāng 揚子江Yì jiāng 弋江Yì jiāng qū 弋江区Yì jiāng qū 弋江區Yìn jiāng 印江Yìn jiāng Tǔ jiā zú Miáo zú Zì zhì xiàn 印江土家族苗族自治县Yìn jiāng Tǔ jiā zú Miáo zú Zì zhì xiàn 印江土家族苗族自治縣Yìn jiāng xiàn 印江县Yìn jiāng xiàn 印江縣Yíng jiāng 盈江Yíng jiāng 迎江Yíng jiāng qū 迎江区Yíng jiāng qū 迎江區Yíng jiāng xiàn 盈江县Yíng jiāng xiàn 盈江縣Yǒng jiāng 甬江Yòu jiāng 右江Yòu jiāng qū 右江区Yòu jiāng qū 右江區Yú jiāng 余江Yú jiāng 餘江Yú jiāng xiàn 余江县Yú jiāng xiàn 餘江縣Yù jiāng 郁江Yù jiāng 鬱江Yuán jiāng 沅江Yuán jiāng Hā ní zú Yí zú Dǎi zú Zì zhì xiàn 元江哈尼族彝族傣族自治县Yuán jiāng Hā ní zú Yí zú Dǎi zú Zì zhì xiàn 元江哈尼族彞族傣族自治縣Yuán jiāng jiǔ lèi 沅江九肋Yuán jiāng shì 沅江市Yuán jiāng xiàn 元江县Yuán jiāng xiàn 元江縣Zhān jiāng bù ěr 詹江布尔Zhān jiāng bù ěr 詹江布爾Zhàn jiāng 湛江Zhàn jiāng dì qū 湛江地区Zhàn jiāng dì qū 湛江地區Zhàn jiāng Shī fàn Xué yuàn 湛江师范学院Zhàn jiāng Shī fàn Xué yuàn 湛江師範學院Zhàn jiāng shì 湛江市Zhāng Dé jiāng 张德江Zhāng Dé jiāng 張德江zhè jiāng 浙江Zhè jiāng Dà xué 浙江大学Zhè jiāng Dà xué 浙江大學Zhè jiāng Sān mén xiàn 浙江三門縣Zhè jiāng Sān mén xiàn 浙江三门县Zhè jiāng Shěng 浙江省Zhè jiāng Tiān tái xiàn 浙江天台县Zhè jiāng Tiān tái xiàn 浙江天台縣Zhēn jiāng 浈江Zhēn jiāng 湞江Zhēn jiāng qū 浈江区Zhēn jiāng qū 湞江區Zhèn jiāng 鎮江Zhèn jiāng 镇江Zhèn jiāng dì qū 鎮江地區Zhèn jiāng dì qū 镇江地区Zhèn jiāng shì 鎮江市Zhèn jiāng shì 镇江市Zhī jiāng 枝江Zhī jiāng shì 枝江市zhǐ diǎn jiāng shān 指点江山zhǐ diǎn jiāng shān 指點江山Zhǐ jiāng 芷江Zhǐ jiāng Dòng zú Zì zhì xiàn 芷江侗族自治县Zhǐ jiāng Dòng zú Zì zhì xiàn 芷江侗族自治縣Zhǐ jiāng xiàn 芷江县Zhǐ jiāng xiàn 芷江縣Zhōng jiāng 中江Zhōng jiāng xiàn 中江县Zhōng jiāng xiàn 中江縣Zhū jiāng 珠江Zhū jiāng sān jiǎo zhōu 珠江三角洲zǒu jiāng hú 走江湖