Có 1 kết quả:

Jiāng běi qū

1/1

Jiāng běi qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Jiangbei district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan
(2) Chongqing's main airport
(3) Jiangbei district of Ningbo city 寧波市|宁波市[Ning2 bo1 shi4], Zhejiang