Có 1 kết quả:

Jiāng huá Yáo zú Zì zhì xiàn ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄚˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jianghua Yaozu autonomous county in Yongzhou 永州[Yong3 zhou1], Hunan