Có 1 kết quả:

Jiāng chéng Hā ní zú Yí zú Zì zhì xiàn ㄐㄧㄤ ㄔㄥˊ ㄏㄚ ㄋㄧˊ ㄗㄨˊ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jiangcheng Hani and Yi autonomous county in Pu'er 普洱[Pu3 er3], Yunnan