Có 1 kết quả:

Jiāng zī xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gyangzê county, Tibetan: Rgyal rtse rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet