Có 1 kết quả:

Jiāng chuān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jiangchuan county in Yuxi 玉溪[Yu4 xi1], Yunnan