Có 1 kết quả:

Jiāng yǒng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jiangyong county in Yongzhou 永州[Yong3 zhou1], Hunan