Có 1 kết quả:

Jiāng pǔ xiàn ㄐㄧㄤ ㄆㄨˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jiangpu county, old name of Pukou district 浦口區|浦口区[Pu3 kou3 qu1] of Nanjing, Jiangsu