Có 1 kết quả:

jiāng hú piàn zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) swindler
(2) itinerant con-man