Có 1 kết quả:

jiāng zhuó zhī xǐ

1/1

jiāng zhuó zhī xǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

feast at the birth of a child