Có 1 kết quả:

chí tāng

1/1

chí tāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

large pool in a bathhouse