Có 1 kết quả:

wū qī bā zāo

1/1

wū qī bā zāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 烏七八糟|乌七八糟[wu1 qi1 ba1 zao1]