Có 1 kết quả:

tāng jì

1/1

tāng jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) decoction
(2) potion