Có 1 kết quả:

tāng jì ㄊㄤ ㄐㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) decoction
(2) potion