Có 1 kết quả:

Tāng jiā

1/1

Tāng jiā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tonga, south pacific archipelago kingdom