Có 1 kết quả:

tāng chí

1/1

tāng chí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) soup spoon
(2) tablespoon
(3) CL:把[ba3]