Có 1 kết quả:

tāng liào

1/1

tāng liào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) raw materials for making soup
(2) packaged soup mix