Có 1 kết quả:

tāng zhī

1/1

tāng zhī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) soup
(2) broth