Có 1 kết quả:

tāng quán

1/1

tāng quán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hot spring (archaic)