Có 1 kết quả:

tāng yù

1/1

tāng yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(old) hot bath