Có 1 kết quả:

tāng pán

1/1

tāng pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

soup plate