Có 1 kết quả:

wāng xīng rén

1/1

wāng xīng rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dog (Internet slang)