Có 1 kết quả:

tài jiù huàn xīn ㄊㄞˋ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

out with the old and in with the new (idiom)